Til vårt arbeide hører også følgende aktiviteter:

*  MATERIAL- OG PRODUKSJONSSTYRING
*  IT-LØSNINGER FOR DATAFANGST
*  INFORMASJON TIL BRUK UNDER ARBEIDSOPERASJONER
*  INFORMASJONSOVERFØRING I MATERIALFLYTKJEDEN.
*  KVALITETSKONTROLL
*  FABRIKKPLANLEGGING
*  GENERALPLAN OG FYSISK LANGTIDSPLAN FOR VIRKSOMHETEN
*  LAYOUT I DRIFTSLOKALER OG TRAFIKKOMRÅDER
*  ORGANISASJON OG BEMANNING
*  FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
*  OPPLÆRING