VÅR ARBEIDSMÅTE

Våre rådgivningstjenester følger et hovedprogram som vanligvis omfatter de fleste av følgende elementer:
- Forstudier for å klarlegge status og å se muligheter.
- Fastleggelse av de overordnede forutsetninger
- Analyse av den eksisterende virksomhet
- Vurdering av alternative driftstekniske løsninger
- Arbeidsprogram for gjennomføring av tiltak
- Deltagelse ved prosjektering, gjennomføring og iverksetting av tiltak.
- Ledelse og styring av prosjekter for å sikre tidsmessig og kostnadsmessig gjennomføring av prosjekter innenfor avtalte rammer.

Vi legger stor vekt på at vi:
- Arbeider for helhetsløsninger gjennom samarbeid på tvers i organisasjonen.
- Bidrar til å øke kunnskap innad i våre kunders organisasjon gjennom samarbeid og deltagelse i utvikling av nye driftstekniske løsninger.
- "Eierskapet" til de nye løsninger skal ligge i virksomhetens egen organisasjon. Dette krever at organisasjonen selv må være sterkt delaktig i prosessen som leder frem til nye løsninger.