EFFEKTIVISERING

Vurdering av driftseffektivitet ved eksisterende løsning.

Utarbeidelse av forslag til effektiviseringstitak, enten ved omlegging av rutiner eller ved bruk av nye metoder.