Enkelte faser i prosjektene er det viktigere at vi deltar i enn andre.
Det er når vesentlige beslutninger skal tas man må ha god oversikt over muligheter som finnes.
Dette fordi impulser om nye ideer og løsning samt erfaring fra tilsvarende prosjekter er viktigere tidlig i prosjektet enn når detaljene skal løses.