HVEM KAN VI BISTÅ?

Vi kan bistå virksomheter som ikke selv har driftsteknisk avdeling med kapasitet til selvstendig å foreta utvikling av nye løsninger eller å følge opp kontakt med leverandører.  Vi vil også kunne tilby supplering av virksomhetens egen kompetanse ved å delta sammen med bedriftens egen driftstekniske avdeling. Vi kan da fungere som impulsgiver med erfaring fra andre bransjer og et bredt spekter av løsninger og kunnskap.

Vår oppdragsgiver bør som regel være den som er ansvarlig for funksjonens resultat.

Vi gjennomfører prosjektene i nær kontakt med våre oppdragsgivere og de som skal være med i den daglige drift. Vi har erfart at dette gir det beste resultat fordi det sikrer den nødvendige kunnskap, motivasjon og innsatsvilje ved gjennomføring av de foreslåtte tiltak. Det sikrer også den nødvendige informasjonsutveksling mellom oppdragsgivers organisasjon og rådgiver og omvendt.