Utforming av avtaler og kontrakter for å sikre at oppgaven er klart definert og at det er entydig definert hvordan det skal kontrolleres at løsningen oppfyller kravene. Det må også finnes avtaler som regulerer situasjoner der kravene ikke oppfylles.

Det er viktig at oppdragsgiver har initiativet i denne prosessen.