En vesentlig kompetanse vi også har opparbeidet er:

*  UTARBEIDELSE AV FUNKSJONSBESKRIVELSER
*  UTARBEIDELSE AV KRAVSPESIFIKASJONER
*  KONTRAKTSUTFORMING

for sammensatte prosjekter der automatisering av vareflyt og bruk av IT-løsninger i styringsfunksjonene er vesentlige elementer.

Vår kunnskap om utarbeidelse av kravspesifikasjon og utforming av kontrakter for slike installasjoner er basert på erfaring efter å ha fulgt gjennomføringen av et stort antall forskjellige prosjekter på nært hold. Denne erfaringsbase har vist seg nyttig ved utarbeidelse av løsninger og utforming av avtaler for nye prosjekter.