Formulere nye løsninger i en kravspesifikasjon som både gir uttrykk for den funksjon som skal oppfylles, og de kapasitetskrav som skal oppnås.

Dette er nødvendig for internt å kunne enes om hva som skal være det fremtidige kravet, og for å kunne kommunisere sine krav til eventuelle leverandører av de nye løsningene.