NYE LØSNINGER

-  Forstudier for å se muligheter og vurdere potensialer.
-  Utforming av alternative metoder å utføre oppgavene på.
-  Utarbeidelse av driftsteknisk og økonomisk beslutningsunderlag for
   igangsetting av tiltak eller valg av løsning.

KRAVSPESIFIKASJON

-  Utarbeidelse av kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen skal inneholde
   både funksjonskrav og kapasitetskrav.
   Det betyr at både fysisk flyt, mengder og informasjonsflyt må
   fastlegges.

TILBUDSINNHENTING

-  Utarbeidelse av forespørselsunderlag. Dette baseres på
   kravspesifikasjon, kapasitetskrav og bestemmelser for gjennomføing.
-  Evaluering av tilbud.