revisjon/kvalitetssikring

- Systemrevisjon i forbindelse med innhenting, behandling og lagring av informasjon, særlig med tanke på samspillet med den fysiske materialflyt. Sikre effektive måter å fange opp, behandle og presentere informasjon om vareflyt og eventuelt varepartiers historikk.
- Styring av varestrøm og varebeholdninger.
- Rutiner/systemer som sikrer sporbarhet.