Vår styrke ligger i å utvikle samspillet mellom de fysiske operasjoner og IT-systemene som berører det praktiske arbeidet. IT-løsninger som ikke er forankret i det praktiske arbeidet vil ikke gi et vellykket resultat.