VÅRT PRODUKT.....

...er å bistå virksomheter med totalløsning for driftsmåte, materialflyt, fysiske forhold og informasjonssystemer for en eller flere av funksjonene:

*  VAREMOTTAK
*  LAGER
*  PRODUKSJONSLAYOUT
*  ORDREBEHANDLING
*  PLUKKING AV VARER TIL ORDRER
*  INTERNTRANSPORT
*  ORDRESAMLING
*  PAKKING
*  UTLASTNING OG DISTRIBUSJON