Utarbeidelse og vurdering av tiltak for å forbedre driftsøkonomien og derved å oppnå konkurransefortrinn. I praksis vil det som regel bety de situasjoner der det vurderes å gjøre vesentlige endringer, enten av fysisk eller administrativ karakter.
Ved  vurdering av endringer er det viktig å ta hensyn til de muligheter som finnes i markedet, og å få impulser utenfra. Ved å vurdere løsninger som er ukjente i egen bransje, kan det være mulig å oppnå forbedringer i forhold til konkurrentene.